Monitorizare si interventie

MONITORIZARE SI INTERVENTIE

   

Pentru monitorizarea sistemelor de alarmă se folosesc echipaje auto formate din agenţi operativi, special selecţionaţi, instruiţi, antrenaţi şi dotaţi din punct de vedere logistic, echipaje capabile să actioneze rapid şi ȋn limitele legii, pentru ȋndepărtarea cauzelor care au produs alarma sau evenimentul semnalat.

Dupa rezolvarea situaţiei de efracţie, sau Hold-up, echipajul POSITIVE SECURE BUSINESS SOLUTIONS, asigură paza obiectivului agresat pȃnă la sosirea beneficiarului la obiectiv.

Vȃ oferim şi serviciile echipajelor de patrulare ce realizează verificari permanente ȋn locaţiile clienţilor noştri pentru a putea preveni eventualele probleme legate de siguranţa şi securitatea obiectivelor.

Veţi primi ori de cȃte ori va fi necesar, rapoarte cu privire la controalele ce s-au realizat ȋn locaţie, pentru a vă ajuta să aveţi o imagine clară şi transparentă asupra problemelor existente ȋn obiectiv cȃt şi asupra activităţii agenţilor noştri. 

Fiecare obiectiv se prezintȃ diferit din punct de vedere al condiţiilor de protecţie pe care beneficiarul le doreşte a fi ȋndeplinite. De aceea numarul agenţilor de pază, configurarea lor ȋn teren şi consemnul general/particular al postului pentru fiecare din ei va face obiectul unui protocol special de intervenţie ce se va alcătui după vizita din teren a specialiştilor noştri.